บริษัท พีซีที เวลธ์ พลัส จำกัด

พฤศจิกายน 20, 2565

 บริการด้านจัดหาแรงงาน Outsource หรือ Outsourcing Service  โดยการสรรหาพนักงาน และบุคลากรให้กับบริษัท โรงงานอุตสาหกรรม เราจัดหาแรงงานให้แบบมืออาชีพ เราคือบริษัทSubcontract เรามีบริการด้านการจัดาพนักงานที่มีคุณภาพ โดยคัดสรรพนักงานได้หลากหลายตำแหน่ง โดยพนักงานที่เราคัดสรร จะมีการอบรมการการปฎิบัติงาน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  บริษัท พีซีที เวลธ์ พลัส จำกัด เรามีบริการ บริการรับเหมาแรงงานและจัดหาพนักงานในจังหวัดต่าง ๆ รับจัดหาแรงงานปทุมธานี รับจัดหาแรงงานกาญจนบุรี รับจัดหาแรงงานชลบุรี รับจัดหาแรงงานฉะเชิงเทรา รับจัดหาแรงงานสมุทรปราการ โดยจัดหาแรงงานไม่ตำกว่า 50 คน มากที่สุด 2000 คน บริการสรรหาพนักงานให้โรงงาน บริษัทsubcontractจ้างคนงาน บริษัทจัดหาพนักงานรายเดือน บริษัทจัดหาพนักงานชั่วคราว โดย บริษัท พีซีที เวลธ์ พลัส จำกัด เรามีประสบการณ์ในการจัดหาพนักงานมามากกว่า 20 ปี ต้องการแรงงานที่มีคุณภาพ ต้องเลือก บริษัท พีซีที เวลธ์ พลัส จำกัด เท่านั้น