News ข่าวสาร

บริษัท พีซีที เวลธ์ พลัส จำกัด


บริการด้านจัดหาแรงงาน Outsource หรือ Outsourcing Service  โดยการสรรหาพนักงาน และบุคลากรให้กับบริษัท โรงงานอุตสาหกรรม เราจัดหาแรงงานให้แบบมืออาชีพ เราคือบริษัทSubcontract เรามีบริการด้านการจัดาพนักงานที่มีคุณภาพ โดยคัดสรรพนักงานได้หลากหลายตำแหน่ง โดยพนักงานที่เราคัดสรร จะมีการอบรมการการปฎิบัติงาน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  บริษัท พีซีที เวลธ์ พลัส จำกัด เรามีบริการ บริการรับเหมาแรงงานและจัดหาพนักงานในจังหวัดต่าง ๆ รับจัดหาแรงงานปทุมธานี รับจัดหาแรงงานกาญจนบุรี รับจัดหาแรงงานชลบุรี รับจัดหาแรงงานฉะเชิงเทรา รับจัดหาแรงงานสมุทรปราการ โดยจัดหาแรงงานไม่ตำกว่า 50 คน มากที่สุด 2000 คน บริการสรรหาพนักงานให้โรงงาน บริษัทsubcontractจ้างคนงาน บริษัทจัดหาพนักงานรายเดือน บริษัทจัดหาพนักงานชั่วคราว โดย บริษัท พีซีที เวลธ์ พลัส จำกัด เรามีประสบการณ์ในการจัดหาพนักงานมามากกว่า 20 ปี “ต้องการแรงงานที่มีคุณภาพ ต้องเลือก บริษัท พีซีที เวลธ์ พลัส จำกัด เท่านั้นบริษัท พีซีที เวลธ์ พลัส จำกัด
รับสมัครงานด่วน++Featured News and Updates

บริษัท OUT SOURCE แรงงาน/บริษัทจัดหาพนักงาน OUT SOURCEการบริการจัดหาแรงงานเพื่อเข้าคลังสินค้า

เหมาะกับโรงงานที่มีสินค้าในการจัดเก็บจำนวนมาก จึงจำเป็นที่จะต้งใช้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการใช้แรงงานและบริหารการจัดการ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ เราจึงรับจัดหาแรงงานสำหรับงานในโกดัง คลังสินค้า สถานที่จัดเก็บสินค้า รับจัดหาพนักงานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบสินค้าเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย มีจำนวนมากที่ยังต้องใช้แรงงานที่ต้องใช้คนในการขับเคลื่อนในการประกอบสินค้าตามความต้องการของคำสั่งซื้อ เราจึงมีความชำนานในการจัดหาคนจำนวนมากเพื่อตอบโจทย์ความต้องการนั้น ในด้านการรับจัดหาแรงงานทั่วไป หรือ รับจัดหาแรงงานที่มีฝีมือรับจัดหาแรงงานจัดเรียงสินค้าเข้าตู้คอนเทรนเนอร์

รับจ้างขนสินค้าออกจากตู้คอนเทรนเนอร์ ไปยังโกดัง หรือคลังสินค้า ลูกค้าจะไม่ยุ่งยากอีกต่อไปในการต้องใช้แรงงานคนจำนวนมาก แค่คุณใช้บริการกับ บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด เรื่องยุ่งยากก็กลายเป็นความสะดวกสบายทันที          
รับจัดหาแรงงานฝ่ายผลิตในโรงงาน

หลาย ๆ โรงงานย่อมประสบปัญหาแรงงานคนที่ต้องเข้า ๆ ออกๆ ไม่เว้นแต่ละวัน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องหาแรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานที่โรงงานต้องการ เราที่ผู้ให้บริการด้านการจัดหาแรงงานฝ่ายผลิต แบบมีอาชีพ เรารับจัดหาตั้งแต่ 30-1000 คน เรามีรองรับทั้งแรงงานที่มีฝีมือมากประสบการณ์ และแรงงานทั่วไป เราบริการจัดส่งแรงงานทั่วประเทศ


รับจัดหาแรงงานผลิตซอฟแวร์ และสินค้าด้านไอที

งานประกอบที่ต้องใช้ความละเอียด และใช้ฝีมือค่อนข้างมาก บริษัทพร้อมให้บริการด้านการจัดหา แรงงานด้านประกอบสินค้าด้านซอฟแวร์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ด้านไอที ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ความละเอียดในการประกอบ       รับจ้างจัดหาแรงงานโรงงานผลิตประตูและหน้าต่าง

รับเหมาประกอบบานหน้าต่างและประตูสำเร็จรูป รับจัดหาแรงงานประกอบประตูหน้าต่าง โรงงานผลิตประตูหน้าต่างต้องการแรงงาน จำนวนมากเพื่อช่วยให้ส่งมอบสินค้าได้ทันต่อการสั่งงานขอลูกค้า เราจึงให้บริการทั้ง2 รูปแบบทั้งในด้านการจัดหาแรงงานฝ่ายผลิต และบริการรับเหมาประกอบประตูหน้าต่างอย่างมืออาชีพ