News ข่าวสาร

บริษัท พีซีที เวลธ์ พลัส จำกัด
รับสมัครงานด่วน++Featured News and Updates

บริษัท OUT SOURCE แรงงาน/บริษัทจัดหาพนักงาน OUT SOURCEการบริการจัดหาแรงงานเพื่อเข้าคลังสินค้า

เหมาะกับโรงงานที่มีสินค้าในการจัดเก็บจำนวนมาก จึงจำเป็นที่จะต้งใช้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถในการใช้แรงงานและบริหารการจัดการ เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ เราจึงรับจัดหาแรงงานสำหรับงานในโกดัง คลังสินค้า สถานที่จัดเก็บสินค้า รับจัดหาพนักงานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบสินค้าเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย มีจำนวนมากที่ยังต้องใช้แรงงานที่ต้องใช้คนในการขับเคลื่อนในการประกอบสินค้าตามความต้องการของคำสั่งซื้อ เราจึงมีความชำนานในการจัดหาคนจำนวนมากเพื่อตอบโจทย์ความต้องการนั้น ในด้านการรับจัดหาแรงงานทั่วไป หรือ รับจัดหาแรงงานที่มีฝีมือรับจัดหาแรงงานจัดเรียงสินค้าเข้าตู้คอนเทรนเนอร์

รับจ้างขนสินค้าออกจากตู้คอนเทรนเนอร์ ไปยังโกดัง หรือคลังสินค้า ลูกค้าจะไม่ยุ่งยากอีกต่อไปในการต้องใช้แรงงานคนจำนวนมาก แค่คุณใช้บริการกับ บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด เรื่องยุ่งยากก็กลายเป็นความสะดวกสบายทันที          
รับจัดหาแรงงานฝ่ายผลิตในโรงงาน

หลาย ๆ โรงงานย่อมประสบปัญหาแรงงานคนที่ต้องเข้า ๆ ออกๆ ไม่เว้นแต่ละวัน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องหาแรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงานที่โรงงานต้องการ เราที่ผู้ให้บริการด้านการจัดหาแรงงานฝ่ายผลิต แบบมีอาชีพ เรารับจัดหาตั้งแต่ 30-1000 คน เรามีรองรับทั้งแรงงานที่มีฝีมือมากประสบการณ์ และแรงงานทั่วไป เราบริการจัดส่งแรงงานทั่วประเทศ


รับจัดหาแรงงานผลิตซอฟแวร์ และสินค้าด้านไอที

งานประกอบที่ต้องใช้ความละเอียด และใช้ฝีมือค่อนข้างมาก บริษัทพร้อมให้บริการด้านการจัดหา แรงงานด้านประกอบสินค้าด้านซอฟแวร์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ด้านไอที ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ความละเอียดในการประกอบ       รับจ้างจัดหาแรงงานโรงงานผลิตประตูและหน้าต่าง

รับเหมาประกอบบานหน้าต่างและประตูสำเร็จรูป รับจัดหาแรงงานประกอบประตูหน้าต่าง โรงงานผลิตประตูหน้าต่างต้องการแรงงาน จำนวนมากเพื่อช่วยให้ส่งมอบสินค้าได้ทันต่อการสั่งงานขอลูกค้า เราจึงให้บริการทั้ง2 รูปแบบทั้งในด้านการจัดหาแรงงานฝ่ายผลิต และบริการรับเหมาประกอบประตูหน้าต่างอย่างมืออาชีพ