About เกี่ยวกับเรา

บริษัท พีซีที เวลธ์ พลัส จำกัด

บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 โดยให้บริการด้านซับคอนแทร็ค ด้านจัดส่งแรงงาน ประกอบชิ้นงาน และบรรจุส่งสินค้าโดยมีทีมงานในด้านการสรรหาพนักงานคนไทย และทีมงานในการสรรหาแรงงานไทย พร้อมทั้งให้บริการแรงงานไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
บริษัทจัดหาพนักงาน  OUT SOURE

1.  รับเหมาแรงงานไทย จัดหาฝ่ายผลิตในโรงงาน

2.  รับจ้างประกอบชิ้นงาน เช่นอะไหล่ แอร์ หน้าจอไอโฟน อะไหล่รถ ชิ้นส่วนปั้มชิ้นงานเหล็ก TV ตามสั่ง

3.  รับจ้างขนของจากตู้คอนเทนเนอร์, คลังสินค้า, โกดัง (จัดเรียงสินค้าในคลัง, จัดเรียงของขึ้นตู้โหลดเดอร์)

4.  รับเหมาจ้างแรงงานฝ่ายผลิต

5.  ผู้ให้บริการเอาท์ซ๊อสสำหรับท่านอย่างมืออาชีพ

6.  นักบริหารงานบุคคลมืออาชีพ ปรึกษา, แก้ไขปัญหาแรงงาน

7.  สรรหาพนักงานคนไทย

สิ่งที่ได้จากการเลือกบริษัท พีซีที เวลธ์ พลัส จำกัด

- ลดเวลาในการหาพนักงาน

- ได้พนักงานตรงกับความต้องการของลูกค้า

- สามารถเพิ่มและลดอัตราพนักงานได้

- ลดในการจัดทำเอกสารต่าง ๆ โดยบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาช่วยดูแลทั้งหมด

tags | บริการจัดหาแรงงานไทย, รับเหมาแรงงานไทย, จัดส่งแรงงานไทย, บริการจัดหาแรงงานไทย, บริการจัดส่งแรงงานไทย, จัดทำเอกสารเกี่ยวกับแรงงานไทย, จัดหางาน, แรงงานไทย, บริษัท OUT SOURCING, บริษัท OUT SOURE แรงงาน,บริษัท พีซีที เวลธ์ พลัส จำกัด