Training อบรม

ตุลาคม 19, 2563

บริษัทได้จัดอบรม PDPA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรที่มีคุณภาพ เรามีการจัดอบรมทุกครั้ง เพื่อแรงงานที่มีคุณภาพได้รับมาตราฐานการทำงานในภาคอุตสาหกรรม