• หมดปัญหาในการหา
  แรงงานจำนวนมาก

  เรามีความพร้อมที่สุดเรื่องจำนวนแรงงาน เราสามารถจัดสรรแรงงานตามแต่ละองค์กรต้องการตามประเภทการดำเนินการขององค์กรนั้นๆได้เป็นอย่างดี ไม่ต้องกังวลเราเต็มพร้อมรองรับควาามต้องการได้เกิน100%

 • ได้แรงงานตรงความต้องการ แรงงานมีศักยภาพ

  เราพร้อมจัดหาแรงงานได้ตรงตามความต้องการกับองค์กร ลดปัญหาการสอนงานใหม่ช่วยลดค่าใช้จ่าย เวลา และเราพร้อมเพิ่มศักยภาพให้กับแรงงานอยู่เสมอเพื่อความต้องการขององค์กรต่างๆ เราเตรียมพร้อมเสมอ

 • เราเน้นการสื่อสารที่ชัดเจน
  เพื่อความสะดวกในการติดต่อ

  การสื่อสารภายในองค์กรมีความสำคัญมากเพื่อการดำเนินการที่สมบูรณ์ลดความเสียหาย เราจึงให้ความสำคัญสูงสุดเราเน้นและทำการเพิ่มความรู้เรียนรู้อยู่เสมอด้านการสื่อสารภายในและภายนอก

 • บริษัท พีซีที เวลธ์ พลัส จำกัด

  Home บริษัท พีซีที เวลธ์ พลัส จำกัด

  บริษัท พีซีที เวลธ์ พลัส จำกัด


  รับเหมาแรงงานไทยให้บริการตั้งแต่ 50-1000 คนขึ้นไป


  บริษัท พีซีที เวลธ์ พลัส จำกัด จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 โดยให้บริการด้านซับคอนแทร็ค ด้านจัดส่งแรงงาน ประกอบชิ้นงาน และบรรจุส่งสินค้าโดยมีทีมงานในด้านการสรรหาพนักงานคนไทยและทีมงานในการสรรหาแรงงานไทย   บริการรับเหมาแรงงาน ฉะเชิงเทรา, รับเหมาแรงงานฝ่ายผลิต ฉะเชิงเทรา, รับเหมาประกอบชิ้นงาน ฉะเชิงเทรา, บริษัทจัดหาพนักงาน ฉะเชิงเทรา, ผู้รับเหมาจัดหาแรงงานไทย ฉะเชิงเทรา บริการรับเหมาแรงงาน และบริการจัดหาแรงงานส่งเข้ายังสถานประกอบการ จัดหาคนตรงงาน ตรงเวลา รับผิดชอบในหน้าที่ และมีความซื่อสัตย์ 

  บริษัท OUT SOURCE แรงงาน / บริษัทจัดหาพนักงาน  OUT SOURCE


  1. รับเหมาแรงงานไทย จัดหาฝ่ายผลิตในโรงงาน
  2. รับจ้างประกอบชิ้นงาน เช่นอะไหล่ แอร์ หน้าจอไอโฟน อะไหล่รถ ชิ้นส่วนปั้มชิ้นงานเหล็ก TV ตามสั่ง

  3. รับจ้างขนของจากตู้คอนเทนเนอร์ คลังสินค้า โกดัง (จัดเรียงสินค้าในคลัง) (จัดเรียงของขึ้นตู้โหลดเดอร์)
  4.รับเหมาจ้างแรงงานฝ่ายผลิต
  5.ผู้ให้บริการ เอาท์ซ๊อส สำหรับท่านอย่างมืออาชีพ
  6.นักบริหารงานบุคคลมืออาชีพ ปรึกษา แก้ไขปัญหาแรงงาน
  7.สรรหาพนักงานคนไทย

   

  บริษัทจัดหาพนักงาน OUT SOURE

  เราพร้อมให้บริการจัดหาแรงงาน ในภาคอุตสาหกรรม โดยเรารับ จัดหาแรงงานฝ่ายผลิต รับจัดหาแรงงานประกอบชิ้นงาน อะไหล่ อุปกรณ์ไฟฟ้า รับจัดหาแรงงานในคลังสินค้า โกดัง

  สารจากผู้บริหาร

  "มุมมองและทิศทางการวางแผนพนักงานให้กับกับองค์กรต่างๆต้องเป็นที่หนึ่ง"

  Manager President