Home บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด

 บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด


รับเหมาแรงงานไทยให้บริการตั้งแต่ 30-1000 คนขึ้นไป


บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 โดยให้บริการด้านซับคอนแทร็ค ด้านจัดส่งแรงงาน ประกอบชิ้นงาน และบรรจุส่งสินค้าโดยมีทีมงานในด้านการสรรหาพนักงานคนไทยและทีมงานในการสรรหาแรงงานไทย 


บริการรับเหมาแรงงาน ฉะเชิงเทรา, รับเหมาแรงงานฝ่ายผลิต ฉะเชิงเทรา, รับเหมาประกอบชิ้นงาน ฉะเชิงเทรา, บริษัทจัดหาพนักงาน ฉะเชิงเทรา, ผู้รับเหมาจัดหาแรงงานไทย ฉะเชิงเทรา บริการรับเหมาแรงงาน และบริการจัดหาแรงงานส่งเข้ายังสถานประกอบการ จัดหาคนตรงงาน ตรงเวลา รับผิดชอบในหน้าที่ และมีความซื่อสัตย์ 

บริษัท OUT SOURCE แรงงาน / บริษัทจัดหาพนักงาน  OUT SOURCE


1. รับเหมาแรงงานไทย จัดหาฝ่ายผลิตในโรงงาน
2. รับจ้างประกอบชิ้นงาน เช่นอะไหล่ แอร์ หน้าจอไอโฟน อะไหล่รถ ชิ้นส่วนปั้มชิ้นงานเหล็ก TV ตามสั่ง

3. รับจ้างขนของจากตู้คอนเทนเนอร์ คลังสินค้า โกดัง (จัดเรียงสินค้าในคลัง) (จัดเรียงของขึ้นตู้โหลดเดอร์)
4.รับเหมาจ้างแรงงานฝ่ายผลิต
5.ผู้ให้บริการ เอาท์ซ๊อส สำหรับท่านอย่างมืออาชีพ
6.นักบริหารงานบุคคลมืออาชีพ ปรึกษา แก้ไขปัญหาแรงงาน
7.สรรหาพนักงานคนไทย